ทริปนี้ เป็นทริปการเดินทางแสวงบุญ เยี่ยมชมศึกษาประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อิ่มบุญพร้อมประสบการณ์ใหม่ ในแนวทางพุทธ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็พันปี ตั้งแต่สมัยจาม มีประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้รวบรวมภาพแห่งความประทับใจของคณะที่เดินทางในครั้งนี้ ไว้หลากหลายภาพ และกราบนมัสการพระอาจรย์ทุกท่านพร้อมทั้งคณะ มาด้วยความเคารพอย่างสูง

 


โทรสอบถามเพิ่มเติมโปรแกรมทัวร์ 0890404783 , 024290545 , 024290554 , 028058800


ID LINE : 0863399940

ขอขอบพระคุณคณะทัวร์พระอธิการประเทือง วัดบางลาน จ.ราชบุรีที่ให้ความไว้วางใจบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้ดูแลรับใช้บริการทุกท่านตลอดทริปการเดินทาง