ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชม
ชมรูปและวีดีโอทริปที่ผ่านมาของสไมล์ไทย กรุ๊ปคุณกิจจา
การเดินทาง ทริปเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุ่ยเน วันที่ 3-6 พ.ย. 2560 เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย การเดินทางท่องเที่ยวในโปรแกรมเวียดนามใต้ ไฮไลน์มีหลายจุด ในแต่ละเมืองมีความโดดเด่นในสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเอง เช่น มุขเน่ มีทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง มองไปทางไหนเต็มไปด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่ หรือเมืองดาลัด เมืองในหมอกดอกไม้ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ และเมืองสุดท้ายในทริปคือ นครหลวงโฮจีมินห์ เมืองสงบภายใต้ประวัติศาสตร์อันเกรียงไกร ยาวนาน ปัจจุบันสถาปัตยกรรมหลายอย่างยังคงไว้ดังเดิม บ้านสไตร์ฝรั่งเศส วิถีชีวิตดั่งเดิม สบายกับตลาดเบนถั่น ทานเฝอเวียดนาม ทริปนี้ใครเป็นใครชมได้ครับ

วันแรก เดินทางจากสนามบินเตินเซินเญิ้ต มุ่งน้าสู่เมืองมุขเน่ เมืองในทะเลทราย เมืองตากอากาศชายทะเล
ในจังหวัดบิ่ญถ่วน ทางภาคตะวันออก ใกล้ๆ กับเมืองฟานเที้ยต

(ทะเลทรายแดง)

(ทะเลทรายขาว)

วันที่สอง จากมุขเน่สู่ดาลัด เมืองแห่งสวนดอกไม้ และสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
เมืองดาลัดเป็นเมืองที่ใครไปต้องติดใจอยากไปอีก ด้วยสาเหตุ
1. อากาศดีมาก
2. ที่พัก ร้านอาหาร การบริการของสถานประกอบการในดาลัดบริการดี
3. ราคาสินค้าในดาลัดไม่แพง วันที่คณะของเราสนุกสนานในดาลัดใครเป็นใครชมได้เลยจร้า


วันที่สาม โฮจีมินห์มหานครแห่งประวัติศาสตร์ วันนี้เราเดินทางจากดาลัด เข้าสู่เมืองโฮจีมินห์ ทัวร์ในเมือง ช็อปปิง ก่อนเดินทางกลับ กทม.

โทรสอบถามเพิ่มเติมโปรแกรมทัวร์ 0890404783 , 024290545 , 024290554 , 028058800


ID LINE : 0863399940

ขอขอบพระคุณคณะทัวร์กรุ๊ปคุณกิจจาที่ให้ความไว้วางใจบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้ดูแลรับใช้บริการทุกท่านตลอดทริปการเดินทาง