VN19  โปรแกรมเวียดนามใต้เครื่องบิน 4 วัน 3คืน 10,900 บาท จากกทม แอร์เอเชีย ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนาม แลนด์เวียดนาม
วันแรก กทม. โฮจิมินห์ซิตี้ -โบสถ์นอร์ทเธอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณ์โฮจิมินห์-โรงละครโอเปร่าเฮาส์
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ
07.45 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์โดยสายการบินแอร์เอเชีย
09.15 น. คณะทัว์ทุกท่านเดินทางถึง โฮจิมินห์ซิตี้หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเธอดามโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง ชมศาลาว่าการโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)หลังจากนั้นเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สงครามแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่ฝ่ายเวียดกงยึดมาได้ ส่วนภายในอาคารจัดแสดงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามและชมโรงละครโอเปร่าเฮาส์
17.00 น. ให้คณะทัวร์อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (DAY USE 2ท่าน/1ห้อง)หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
19.30 น. นำคณะทัวร์ขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไป นาตรัง เมืองชายหาด นอนบนรถไฟ 1 ห้อง/4 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟ

วันที่สองนาตรัง-นั่งเรือเที่ยว 4 เกาะ-Mun Island-Mot Island-Tam Island –Mieu Island- โฮจิมินห์
06.00 น. เดินทางถึงนาตรัง ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
09.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านไปท่าเรือ เพื่อลงเรือเที่ยว 4 เกาะ Mun Island ดำน้ำ,เกาะ Mot Island รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) เกาะ Mieu Island ให้คณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง เกาะ Tam Island ให้ลูกค้าได้เล่นน้ำพักผ่อนกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพาคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังโรงแรม อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่โรงแรม (DAY USE 2ท่าน/1ห้อง)หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ค่ำ นำคณะทัวร์ขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางสู่โฮจิมินห์ นอนบนรถไฟ 1 ห้อง/4 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถไฟ

วันที่สามโฮจิมินห์-หวุงเต่า-วัดTian Hou Temple of Five Races วัด The Whale Temple-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
06.00 น. เดินทางถึงโฮจิมินห์ทำภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่6)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหวุงเต่าซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเวียดนามระหว่างการเดินทางคณะทัวร์จะชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม และไปเที่ยวชมวัด วัดTian Hou Temple of Five Races วัด The Whale Temple 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์
บ่าย นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมายังตลาดเบนถัน
ให้ลุกค้าได้เลือกซื้อสินค้ามากมายซึ่งสินค้าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง เช่น กระเป๋า รองเท้า เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
พร้อมนำคระทัวร์ทุกท่านล่องเรือแม่น้ำไซง่อนพร้อมด้วยฟังเพลงพื้นเมืองจากนักร้องชาวเวียดนามหลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่สี่โฮจิมินห์-อุโมงค์กุจี-กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นเพื่อทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่สนามบินโฮจิมินห์
17.55 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินแอร์เอเชีย
19.25 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ

อัตรานี้รวม
- ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน
- ค่ารถที่ใช้ท่องเที่ยวเวียดนาม
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวเวียดนาม
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ารถไฟไปกลับ โฮจิมินห์-นาตรัง
- ค่าเรือเที่ยว 4 เกาะ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ แอร์เอเซีย
- ค่าล่องเรือ แม่น้ำไซง่อน


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน